>
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Kleding en tas
Corona maatregelen
Klik op deze afbeelding voor het NOC/NSF sportprotocol
Leiding tijdens de trainingen

Het is regelmatig een hele puzzel om voldoende leiding bij de trainingen te hebben.
Wij zoeken daarom versterking voor het leiding team.
Zijn er ouders/verzorgers, zussen, broers om ons te helpen met leiding geven tijdens de trainingen. Of kent u iemand die ons zou willen helpen. Wij horen het graag.
Als er een cursus aangeboden wordt door de KNGU en u/jij wilt deze volgen, dan betaald de BGV, onder voorwaarden de cursuskosten. Vervoer naar de locatie is voor eigen rekening.
Wij kunnen versterking gebruiken op donderdagmiddag in Benschop (kleuters en jeugd 6-8 en 8-12 jaar) en maandag van 18:00 tot 20:00 uur bij selectie training.
Opzeggen lidmaatschap BGV

Wij maken de leden en ouders/verzorgers er op attent dat opzeggen van het lidmaatschap, voor 1 juni, schriftelijk (email of brief) bij de penningmeester bekend gemaakt moet worden.
Te laat opzeggen kost u euro 15,00 boete of nog een half jaar contributie.
BGV lessen in de week 30 mei - 3 juni

Vanwege de avond4daagse zijn de meeste jeugdleden niet op de lessen van volgende week 30 mei - 3 juni.

De leiding heeft daarom besloten dat alle turnlessen in Benschop komende week niet doorgaan.

De RG van dinsdag en turnen in IJsselstein zaterdag gaan wel door.

Voor de selectie is er maandag 6 juni wel een extra training.

Leiding BGV turnen
1969 - 2019
1969 - 2019