>
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Kleding en tas
Corona maatregelen
Klik op deze afbeelding voor het NOC/NSF sportprotocol
Onderlinge wedstrijden 2022

De onderlinge wedstrijden voor alle jeugdleden staan gepland op zaterdag 14 mei a.s. in sporthal de Bosrand te Benschop.
In een volgende nieuwsbrief hebben we meer informatie.
We doen een beroep op ouders/verzorgers om te helpen tijdens deze wedstrijd. We kunnen hulp gebruiken met opbouwen/afbreken toestellen, invoeren scores op de computer (2x2 personen voor ca. 2,5 uur).
Leiding tijdens de trainingen

Het is regelmatig een hele puzzel om voldoende leiding bij de trainingen te hebben.
Wij zoeken daarom versterking voor het leiding team.
Zijn er ouders/verzorgers, zussen, broers om ons te helpen met leiding geven tijdens de trainingen. Of kent u iemand die ons zou willen helpen. Wij horen het graag.
Als er een cursus aangeboden wordt door de KNGU en u/jij wilt deze volgen, dan betaald de BGV, onder voorwaarden de cursuskosten. Vervoer naar de locatie is voor eigen rekening.
Wij kunnen versterking gebruiken op donderdagmiddag in Benschop (kleuters en jeugd 6-8 en 8-12 jaar) en maandag van 18:00 tot 20:00 uur bij selectie training.
Lessen donderdag in Benschop

De lessen op donderdag gaan we anders indelen.
Vanaf 10 maart gaan onderstaande tijden in:
De kleuters en de groep van 6-8 jaar gaan trainen van 16:00 tot 17:00 uur.
Van 17:00 tot 18:00 uur gaat de jeugd van 8-12 jaar trainen
Van 18:30 tot 20:30 traint dan alleen de selectie.
Lessen Poortdijk.

Het was de bedoeling om na 19 februari weer terug te gaan naar de dinsdaglessen.
We hebben echter voor de dinsdag een probleem om voldoende leiding te krijgen.
Daarom hebben we i.o.m. Grace besloten om op de zaterdag te blijven turnen.
26 februari is er nog 1 uur les omdat de zaal om 3 uur aan een ander is verhuurd.
Daarna gaan we de groep verdelen over 3 uur.
Grace verzorgd de indeling van de groepen.
Er is een mogelijkheid om meer uren te turnen.
Omkleden kleuters

Nu de corona maatregelen steeds soepeler worden is het voor de ouders van de kleuters weer mogelijk hun kinderen in de kleedkamer te helpen met omkleden. Voorlopig is hierbij de 1,5 meter regel nog van kracht. Een mondkapje wordt dringend geadviseerd.
1969 - 2019
1969 - 2019