>
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Kleding en tas
Benschop, januari 2014

Geachte heer/mevrouw,

Sinds 2013 werken we samen als Benschopse zaalsportverenigingen op het gebied van sponsoring!

Dat heeft voor u tweeerlei voordelen, u wordt door slechts 1 persoon namens VIER zaalsportverenigingen
benaderd voor sponsoring in de sporthal.

Wij willen deze sponsorvorm gestalte geven door uw permanente reclame op te hangen in sporthal de
Bosrand in de vorm van een reclamebanner.

Specificaties voor de te maken banner:
1. maatvoering = 200 x 80 cm.
2. materiaal te maken en te leveren door Van Rooij Reclame uit Benschop
3. ontwerp reclamebanner voor rekening opdrachtgever (banner blijft eigendom van opdrachtgever),
kosten ca. 220,-- euro, exclusief BTW
4. montage/demontage wordt verzorgd door de verenigingen
5. u sluit een contract voor slechts 1 jaar, daarna wordt het contract stilzwijgend verlengd, de
jaarlijkse exploitatiekosten zijn 175,-- euro (geen BTW) geheel ten gunste van onderstaande
verenigingen

Wij hopen op uw positieve reactie.

Met sportieve groet,

Namens de Samenwerkende binnensportverenigingen
UW BANNER IN "DE BOSRAND".
Heeft u interesse in sponsoring van de binnensport in sporthal "De Bosrand", vraag informatie op:
Download hier het concept sponsorcontract met informatie.
Uw naam:
Telefoonnummer:
E-mailadres
Bedrijf:
Benschop, januari 2014

Geachte heer/mevrouw,

Sinds 2013 werken we samen als Benschopse
zaalsportverenigingen op het gebied van
sponsoring! 

Dat heeft voor u tweeerlei voordelen, u wordt
door slechts 1 persoon namens VIER
zaalsportverenigingen benaderd voor sponsoring
in de sporthal.

Wij willen deze sponsorvorm gestalte geven door
uw permanente reclame op te hangen in sporthal
de Bosrand in de vorm van een reclamebanner.

Specificaties voor de te maken banner:
1. maatvoering = 200 x 80 cm.
2. materiaal te maken en te leveren door Van
Rooij Reclame uit Benschop
3. ontwerp reclamebanner voor rekening
opdrachtgever (banner blijft eigendom van
opdrachtgever), kosten ca. 220,-- euro,
exclusief BTW
4. montage/demontage wordt verzorgd door
de verenigingen
5. u sluit een contract voor slechts 1 jaar,
daarna wordt het contract stilzwijgend
verlengd, de jaarlijkse exploitatiekosten
zijn 175,-- euro (geen BTW) geheel ten
gunste van onderstaande verenigingen

Wij hopen op uw positieve reactie.

Met sportieve groet,

Namens de Samenwerkende
binnensportverenigingen


Badmintonvereniging de Bereshuttle,
Benschopse Gymnastiekvereniging,
Stichting Omnisport Benschop
Benschopse Volleybalclub BEVOC
1969 - 2019
1969 - 2019