BGV Benschop

BGV Benschop

De Benschopse Gymnastiek Vereniging (BGV) heeft in 2019 haar 50- jarig bestaan gevierd. De BGV is een gymvereniging waar gezelligheid en saamhorigheid hoog in het vaandel staan en waar ruimte geboden wordt om zowel prestatief als recreatief bezig te zijn. De club is gehuisvest in sporthal de Bosrand waar naast de BGV ook andere sportclubs hun thuisbasis hebben.

1528_01278

De missie van BGV Benschop

Alle leden een zo breed mogelijk aanbod van gymactiviteiten en begeleiding aanbieden om spelplezier en verenigingsbinding te optimaliseren. Daarnaast gymleden een zo goed mogelijke opleiding aanbieden zodat elk lid zich in het turnen kan bekwamen en daardoor kan acteren op een bij hem/haar passend niveau.

Wat biedt BGV?

BGV heeft een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten:

• Recreatie turnen voor meisjes vanaf 6 jaar
• Selectie turnen op uitnodiging
• Ritmische gymnastiek voor meisjes vanaf 6 jaar
• Keep-Fit voor mannen en vrouwen

Kijk in het menu onder ‘lesaanbod’ voor meer informatie. Naast de gym/turnlessen worden in KNGU-verband door het jaar heen veel wedstrijden georganiseerd. Ook organiseert de vereniging allerlei activiteiten waaronder een sinterklaasfeest en onderlinge wedstrijd. Alles om u en/of uw kinderen fit en gezond te houden!
We hopen dat u en/of uw kinderen veel plezier (zullen) beleven aan al de activiteiten.


Wil je kennismaken met onze vereniging? Wij bieden iedereen twee gratis proeflessen aan. Maak er gebruik van en doe mee. Kijk in het menu onder ‘proefles’ voor meer informatie.

Sportbeleid

BGV streeft naar een veilig sportklimaat (VSK) voor sporters, trainers, ouders en vrijwilligers. Alle lessen worden gegeven door goed opgeleide trainers en assistenten. We vinden dat iedereen veilig moet kunnen sporten. Dit houdt in dat we van al onze leiding en van het bestuur een VOG vragen (een Verklaring Omtrent Gedrag). We hebben een vertrouwenscontactpersoon* waar je terecht kan als zich problemen voordoen.

BGV is aangesloten bij de We hebben met de leiding gedragsregels opgesteld. We verwachten dat iedereen dat hij/zij zich hieraan houdt. De regels zullen in de les aangekaart worden. Uiteraard aangepast naar leeftijdsniveau. U kunt ze hieronder lezen. Natuurlijk verzorgen we er ook voor dat de turntoestellen in goede staat zijn en verlangen van de gemeente dat de gymzalen veilig zijn en goed verlicht.