Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Ik ga
akkoord met het tonen van beeldmateriaal
De BGV houdt rekening met uw privacy of die van uw kinderen.
Hieronder kunt u aangeven of u akkoord gaat dat wij de naam en beeldmateriaal van de persoon die wij inschrijven mogen tonen  op de website en sociaalmedia (facebook besloten groep) van de BGV en bij berichten in de regionale weekbladen.
De eerste les na de proeflessen is datum inschrijving.
Binnen de vereniging zijn wij voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers.
Bent u bereid een vrijwilligersfunctie of vrijwilligerswerk voor de BGV te doen?
Vul uw keuze in de vragen hieronder in.
Lid, of ouder/verzorger van jeugdlid jonger dan 18 jaar gaat akkoord met de bovengenoemde voorwaarden en regels welke aan het lidmaatschap van de BGV zijn verbonden.

Voor de handtekening is uw complete naam voldoende.
Voorwaarden lidmaatschap BGV
Ik ben bereid trainingen te leiden en daarvoor  een opleiding te volgen.
Click for new image

Onderstaand vindt u het inschrijfformulier voor leden van de BGV
Wij vragen u alle vragen te beantwoorden.
Waarna u het formulier kunt verzenden.
De groene vakken verplicht in te vullen