Penningmeester
(Ledenadministratie)


Kees van Doorn
Zilverschoon 1
3405 DD Benschop
Tel: 452229
penningmeester@bgvbenschop.nl
Voorzitter

Anouck van den Akker
E: voorzitter BGV
Benschop

Secretariaat

Lisanne van Gelderen
E: secetariaat BGV
Benschop
Bestuur van de BGV

Emailadres BGV: info@bgvbenschop.nl
Ellen Ruitenbeek
Benschop
Tel: 452645
E: Ellen

Yanti Huibregts
Benschop
E: Yanti


Petra van Vliet
E: Petra
LopikTrainsters