Applicatie kleuters

Doel
In de applicatie wordt het lesgeven aan peuters en kleuters op basis van de grondvormen van bewegen (bewegingsthema’s) en de zeven belangrijkste motorische vaardigheden uitgediept, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de werkboeken Gymkids.
Belangrijk daarbij is dat leiding minder hoeft na te denken over de inhoud, maar de nadruk kan leggen op de organisatie, bedenken van extra activiteiten en de lesstof leert aanpassen aan het niveau van het kind, waarbij het plezier in het bewegen voor het kind voorop staat.

Inhoud
Tijdens de instructiedagen wordt ingegaan op:
• Het gebruik van de werkboeken Gymkids peuters en kleuters en de visie van Gymkids
• Het lesmenu en het aanpassen van de onderwijsleerstof (lesstof) aan het niveau van het kind.
• Het intensiveren van de lessen en het inspelen op thema’s.
• Bewegen op muziek voor peuters en kleuters.
• De uitgangspunten van de ontwikkeling van peuters en kleuters.
• Het observeren van peuters en kleuters op basis van een kijkwijzer, waardoor de ontwikkeling van de peuter en kleuter gevolgd kan worden
• Het beweegdiploma met de uitgangspunten en organiseren van een afsluitende activiteit.
• Het gebruik van groot, klein en alternatief materiaal voor peuters en kleuters.

Praktijk en Stagelessen
Tijdens de instructiedagen worden diverse lessen uit de werkboeken Gymkids behandeld, evenals de lessen voor het beweegdiploma. Na iedere instructie dag worden 2 behandelde lessen in de vereniging uitgevoerd en de volgende les met de docent besproken.
Assistent Leider 2

Vind je het leuk om een leid(st)er te assisteren tijdens de les?
Wil je later graag zelf les gaan geven binnen een vereniging?

Dan is deze opleiding iets voor jou!
De opleiding Assistent Leider 2 wordt gegeven binnen de disciplines Gymnastiek, Jazzdans, Ritmische Gymnastiek en Springen. Als je deze opleiding met succes hebt gevolgd, dan ontvang je een officieel diploma en mag je de leid(st)er assisteren tijdens de les.

Vanaf 14 jaar
De opleiding bestaat uit:
• Een aantal instructiedagen. Het aantal is afhankelijk van de betreffende discipline.
Tijdens deze dagen wordt, naast aandacht voor de theorie, voornamelijk aandacht besteed aan lesgeefaspecten.
• Stage opdrachten binnen de vereniging.
• Samenstellen van een Portfolio.

Instroom
Je bent lid van een vereniging aangesloten bij de KNGU en/of leerling van een door de KNGU geregistreerd opleidingsinstituut. Behalve bij Jazzdans, waar enige danservaring wordt gevraagd, zijn er geen instroombeperkingen. Je moet wel een Praktijkbegeleider opgeven. Deze Praktijkbegeleider moet beschikken over een geldige C-licentie / niveau 3 licentie.

Mogelijkheden voor verkort opleidingstraject
Misschien heb jij in het verleden al eens een opleiding gevolgd (bijv. Assistentencursus Gymnastiek of iets dergelijks) waardoor je beschikt over een certificaat / diploma waarmee je in deze opleiding bepaalde vrijstellingen kunt krijgen. Lees meer hierover op www.kngucampus.nl in de menubalk informatie - Eerder Verworven Kwalificaties (EVK)

Officiële documenten Proeven van Bekwaamheid (PVB's)
Voor alle disciplines zijn officiële documenten van de PVB's beschikbaar die terug te vinden zijn op de pagina's van de verschillende disciplines. Voor het gehele niveau 2 is het Toetsreglement en het Toetsplan van toepassing.

Meest gestelde vragen: Klik hier
Les geven bij de BGV

De BGV biedt de mogelijkheid om op haar kosten een opleiding tot turnleid(st)er te volgen.
U/jij bent daarna wel verplicht minimaal 2 jaren les te geven bij de BGV.
Dit wordt vastgelegd in een ondetekend contract.

Hebt u/jij interesse in een opleiding tot (assistent) leid(st)er laat het weten aan het bestuur.

stuur een mail naar info@bgvbenschop,nl.
Leider 3

Wil je graag zelfstandig lesgeven aan lesgroepen in de disciplines zoals hier boven genoemd op recreatief niveau en/of recreatief wedstrijdniveau?Dan zijn bovenstaande opleidingen zeker iets voor jou!

Voor alle disciplines geldt:
Je kan je inschrijven als je 16 jaar bent.
Je kan alleen inschrijven met een niveau 2 diploma Asssistent Leider 2 in de betreffende discipline.
Met het diploma Leider 3 mag je zelfstandig lesgeven in de discipline waarin je de opleiding volgt.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere zaken waarmee je te maken krijgt wanneer je verantwoordelijk bent voor je eigen lesgroep zoals begeleiden, organiseren, beoordelen en aansturen.
Wanneer je de opleiding niveau 3 met goed gevolg hebt afrond, ontvang je het diploma Leider 3 en als je KNGU-lid bent ook nog de licentie in de betreffende discipline.

Het opleidingstraject bestaat uit:
     het volgen van de instructiemomenten
     het geven van praktijkopdrachten binnen       de vereniging,
        het leren van de theorie,

Je sluit de opleiding af met 5 Proeven Van Bekwaamheid (PVB's):
        PVB 3.1. Geven van lessen
        PVB 3.2. Begeleiden van sporters
        PVB 3.3. Organiseren van activiteiten
        PVB 3.4. Aansturen van kader(assistent)
        PVB 3.5. Beoordelen van vaardigheidsproeven

Vanaf juni 2013 maken alle cursisten niveau 3 extra opdrachten waardoor zij ook het diploma Praktijkbegeleider in de Sport ontvangen bij succesvol afronden van de opleiding

Begeleiding
Tijdens de opleiding krijg je te maken met:
Docenten - Dit zijn experts die het instructieblok geven.
Praktijkbegeleider - Dit is je begeleider tijdens de stage bij de vereniging.
Trajectcoach - Je persoonlijke begeleider tijdens het opleidingstraject. De trajectcoach bezoekt ook de stagelessen.
De KNGU - Na je inschrijving krijg je een inlogcode voor het digitale klaslokaal.
Daar staat je persoonlijke dossier van je en dit moet je gedurende de opleiding bijwerken.   

Verkort opleidingstraject
Misschien heb jij in het verleden al eens een opleiding gevolgd waardoor je beschikt over een KNGU-certificaat of diploma. Met dit certificaat of diploma kun je voor bepaalde opleidingsonderdelen vrijstelling krijgen. Meer informatie over de toegelaten vrijstellingen vind je op de pagina ‘Eerder Verworven Competenties(EVC-EVK).