Naam:
Emailadres:
Telefoonnummer:
Opmerkingen:
Informatie voor juryleden (bron: KNGU)

De KNGU heeft een groot aantal disciplines waar prestaties beoordeeld worden door juryleden middels vastgestelde criteria.

Het jureren
Bij het jureren neemt een jurylid een oefening waar en vergelijkt met het ideaalbeeld.
Deze vergelijking zal nooit 100% juist zijn:
- hoe goed was de waarneming?
- zijn de vastgestelde criteria goed ge´nterpreteerd?
- was de waarneming objectief?

Wat is jureren?
Tijdens het waarnemen als jurylid heb je te maken met:

Afwijkingen:
houdingsfouten, technische fouten.

Noteren:
onderdelen, afwijkingen

Cijfer berekenen:
jurybepalingen, jurybriefje

Motiveren cijfer

De juryopleidingen
Worden aangeboden op diverse niveaus en disciplines.
Ja, ik heb interesse in de jurycursus en wil meer weten....
Vul hieronder uw gegevens in.
cartridges
De BGV is op zoek naar juryleden.
Hebt u/jij interesse,
meld je dan aan!
cartridges
De minimum leeftijd voor een turn jurylid is 16 jaar.
Ben je 16, schroom niet en
doe mee!
cartridges
Alle leden, oud leden en ieder wie de BGV een warm hart toedraagt
mag zich aanmelden.

Help ons!
Duur
Een juryopleiding duurt maximaal 18 uur en sluit af met een examen.

Kosten
Juryopleidingen en het digitale cursusmateriaal worden gratis verstrekt.
Een jurylid moet lid te zijn van een KNGU-gymclub. 
Neem contact op met de ledenadministrateur van je gymclub als de inschrijving niet lukt.
Deze moet je dan als lid registreren in DigiMembers.

Toelatingseisen
- 16 jaar bij aanvang van de juryopleiding.
- het jurylid moet KNGU-lid zijn.

- je kunt je inschrijven voor niveau 1. Als je voor een hoger niveau wilt inschrijven, dan is het een vereiste dat je in het bezit bent van het brevet dat daaraan vooraf gaat. Bijvoorbeeld: niveau 2 in het bezit van brevet niveau 1. Wil je inschrijven voor niveau 3, dan moet je in het bezit zijn van een brevet niveau 2.

Turnen dames: 
TD1 - Recreanten wedstrijden, springwedstrijden en divisiewedstrijden met verplichte oefenstof.
TD2 - Divisiewedstrijden met keuze oefenstof
Oefenmodule TD1
Oefenmodule TD2
Cursus materiaal