>
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Kleding en tas
Algemene ledenvergadering (ALV) Wordt verzet naar nader te bepalen datum
Corona maatregelen
Contributie 2e helft seizoen 2020-2021.

Helaas zijn er vanaf 14 december van het afgelopen jaar geen lessen. Zo het er nu naar uit ziet, gaat het ook nog wel even duren.
Als bestuur hebben we besloten nu geen contributienota
's te gaan versturen.
Als we weer mogen starten, gaan we een aangepaste contributie innen over de periode dat er wel gesport mag worden.
De KNGU contributie moeten we wel elk kwartaal afdragen. Dit wordt dan wel in de aangepaste contributie verrekend.
We blijven hopen om zo snel mogelijk weer te beginnen. Al is het alleen buiten zoals afgelopen zomer.
Blijf gezond, en tot binnenkort.
Beste clubbestuurders,

Met pijn in het hart hebben we, na veel wikken en wegen, besloten om een streep te zetten door het officiele wedstrijdseizoen 2020-2021.
De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de Britse variant houden ons nog altijd allemaal in de greep en op korte termijn is er helaas geen zicht op versoepelingen. De lockdown en de daarmee gepaard gaande sluiting van binnensportaccommodaties is verlengd tot en met 2 maart, binnen trainen zit er de komende maand dus niet in.  Bovendien is, tegen de tijd dat sporters weer binnen aan de slag mogen, een periode van opbouw nodig voordat deelname aan wedstrijden op verantwoorde wijze mogelijk is. Ook bereiken ons geluiden dat het steeds lastiger wordt om een en ander georganiseerd te krijgen. Enerzijds doordat sporthallen worden ingezet als vaccinatielocaties, anderzijds omdat de beperkingen, protocollen en (gezondheids)risico's het moeilijk maken om voldoende vrijwilligers te vinden.

Het is in deze situatie ook voor ons steeds zoeken naar de juiste balans tussen perspectief bieden aan de ene kant en verantwoordelijkheid nemen aan de andere kant. Maar uiteindelijk staat de veiligheid van onze sporters en vrijwilligers voor ons altijd voorop en dit heeft dan ook zwaar meegewogen in het uiteindelijke besluit. Natuurlijk is het geen leuke boodschap om te moeten brengen en hadden wij het liever anders gezien, maar we kiezen met dit besluit voor duidelijkheid richting onze vrijwilligers, clubs en sporters.

Alternatieve activiteiten en wedstrijden

Hoewel het officiele wedstrijdseizoen komt te vervallen, willen we onze sporters de komende maanden wel perspectief blijven bieden. We zijn in de afgelopen weken, sinds het ingaan van de lockdown half december, opnieuw  onder de indruk van de enorme veerkracht en creativiteit van onze clubs en trainers. Ondanks de kou en donkere dagen zien we volop initiatieven en ideeen voor buiten trainingen langskomen, naast allerlei toffe online activiteiten. In de komende periode zullen wij volop inspiratie en tips via onze kanalen delen, zodat we met zijn allen onze sporters enthousiast en betrokken kunnen houden.

Daarnaast zetten we, zodra de situatie dit toelaat, in op de organisatie van losse (online) activiteiten en wedstrijden. Dit doen we samen met onze vrijwilligers uit het hele land, voor (wedstrijd)sporters uit alle disciplines en van alle niveaus. Het loslaten van een echt wedstrijdseizoen biedt ruimte voor passende alternatieven, waarbij meer maatwerk per discipline, niveau en/of regio mogelijk is. Verder zijn we van plan om toch een feestelijke afsluiting van dit vreemde seizoen in Ahoy te organiseren mits een versoepeling van de maatregelen dat voor de zomervakantie nog mogelijk maakt. Dit wordt weliswaar anders dan andere jaren, maar plezier en het beleven de gymsport in al zijn verscheidenheid zal dan zoals altijd centraal staan.

Met vriendelijke groet,

Bianca Wieman
Businessunit Manager Sporters & Fans
Start jeugdlessen op het kunstgrasveld 11
maart

Door de regering is besloten dat er met ingang van 3 maart
weer in de buitenlucht mag worden gesport door sporters
jonger dan 27 jaar.
Als bestuur van de BGV hebben we overlegd met het bestuur
van vv Benschop of we weer op het kunstgrasveld mogen
trainen. Het bestuur van vv Benschop heeft ons de
toestemming  verleend.
Wij zijn vv Benschop hier erg dankbaar voor.

Alle groepen gaan trainen op donderdag.

Vanaf donderdag 11 maart gaan we trainen op het
kunstgrasveld.

De Ritmische Gym van 16:00 tot 17:00 uur (Danique
en Melanie)
De selectie van 16:45 tot 17:45 uur (Grace, Ingrid,
Danique)

Omdat Ellen vrijdag 12 maart een bruiloft heeft van haar
dochter Manoek beginnen de lessen voor de jeugdgroepen 1
week later, donderdag 18 maart op het kunstgrasveld.
Leiding is Ellen, Ingrid, eventueel Luna/Zitah.

De kleuters van 15:00 - 15:45 uur
De jeugd van 6-8 jaar 15:45 - 16:45 uur
Jeugd van 8-12 jaar van 16:45 - 17:45 uur

Als we toestemming krijgen om weer in de zaal te trainen,
blijven de lessen van de recreatieve  jeugdgroepen en kleuters
op donderdag plaatsvinden. De RG gaat dan weer naar de
dinsdag.

Wij verwachten alle jeugdleden weer te ontmoeten, zodat we
weer fijn kunnen sporten.

Het bestuur en leiding van de BGV
1969 - 2019
1969 - 2019